Cara Pasang Meter Air & Memohon yang Betul Terkini 2024

Cara Pasang Meter Air – Memohon pemasangan meter air adalah langkah penting bagi sesiapa yang ingin mendapatkan bekalan air bersih di rumah.

Panduan ini memberikan informasi terperinci tentang cara memohon pemasangan meter air, baik bagi pemohon individu mahupun pemaju projek.

Untuk individu, langkah-langkah termasuk mengisi borang permohonan, membayar bayaran permohonan, dan melantik tukang paip berdaftar.

Bagi pemaju projek, kerjasama dengan jurutera perunding dan pemenuhan keperluan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) adalah penting. Setelah kelulusan diperoleh, proses pemasangan meter air dilakukan oleh agensi bekalan air tempatan.

Penting juga untuk memahami bahawa penjagaan meter air dan pembacaan berkala adalah tanggungjawab pemilik rumah.

Dengan mematuhi prosedur yang betul, pemohon dapat menikmati bekalan air yang cekap dan membantu menjaga penggunaan air secara bijak.

Penting untuk diingat bahawa setiap kawasan mungkin mempunyai prosedur yang sedikit berbeza, jadi sentiasa rujuk kepada agensi bekalan air tempatan untuk mendapatkan maklumat yang tepat.

Jadi, sambunglah membaca untuk menggali ilmu tentang bagaimana cara pasang meter air di rumah anda lebih mudah dan lebih efisien.


Bagaimana Cara Memohon Pemasangan Meter Air?

Memohon pemasangan meter air adalah langkah yang perlu diambil apabila anda ingin mendapatkan bekalan air bersih di rumah anda.

Permohonan Air

Berikut adalah panduan umum tentang cara memohon pemasangan meter air:

Pemohon Individu:

 1. Permohonan menggunakan Borang PAIP 01A
  • Borang boleh di dapati di semua kaunter khidmat pelanggan daerah PAIP Berhad
  • Caj RM 1.00 akan dikenakan bagi setiap borang permohonan
 2. Melantik tukang paip yang berdaftar dengan SPAN bagi pemasangan paip di premis pemohon.
 3. Dokumen yang di perlukan bagi setiap permohonan adalah seperti berikut:
  • Salinan Kad Pengenalan/Sijil Pendaftaran Syarikat
  • Sijil layak menduduki premis
  • Surat kebenaran kemasukan bekalan air dari Pejabat Tanah/Ketua Kampung/Pihak Berkuasa Tempatan/Agensi berkaitan
  • Pelan pemasangan Paip dalaman
  • Salinan SMP dari pihak Bank (Sekiranya tidak mempunyai geran rumah lagi)
 4. Caj yang dikenakan bagi setiap permohonan:-
  • Deposit
  • Pemasangan
 5. PAIP Berhad berhak menolak sebarang permohonan sekiranya tidak mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh syarikat.

Pemohon dari Pemaju Projek:

Projek-projek  perumahan, industri dan lain-lain jenis pembangunan komersil dan kerajaan.

Permohonan dibuat melalui  Jurutera Perunding yang berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Arkitek perlu mengemukakan permohonan bekalan air (meter).

Pemohon perlu menyertakan :

 • Lesen Tukang Paip (berdaftar dengan SPAN).
 • Gambar tiang meter.
 • Borang SAMB 208, SAMB 209 dan Borang Tapping.

Bagi korang yang berada kat Sabah, anda boleh melawat ke Laman Web rasmi untuk memohon pemasangan air.


Bagaimana Cara Pasang Meter Air?

Sekarang, mari kita teruskan ke bahagian yang paling penting – cara pasang meter air. Ini adalah panduan langkah demi langkah yang lengkap untuk membantu anda menjalankan projek pemasangan meter air anda dengan berjaya.

Cara Pasang Meter Air

1. Hubungi Agensi Bekalan Air

Hubungi agensi bekalan air tempatan untuk memohon pemasangan meter air.

2. Isi Borang Permohonan

Isi borang permohonan yang diberikan oleh agensi dengan maklumat yang lengkap.

3. Bayaran Permohonan

Bayar bayaran permohonan yang dikenakan, jika ada.

4. Penilaian dan Kelulusan

Agensi akan menilai dan meluluskan permohonan anda jika memenuhi syarat-syarat.

5. Pemasangan Meter

Agensi akan menjadualkan pemasangan meter air di rumah anda.

6. Pengaktifan Meter

Setelah pemasangan selesai, meter air akan diaktifkan untuk digunakan.

7. Penjagaan dan Pembacaan

Penjagaan meter air adalah tanggungjawab anda. Bacalah meter air secara berkala dan bayar bil air yang dikeluarkan oleh agensi bekalan air.

Kredit by Riki Jamesbond

Ingatlah untuk sentiasa mematuhi panduan dan prosedur yang ditetapkan oleh agensi bekalan air tempatan anda semasa cara pasang meter air.


Cara pasang meter air termasuk menghubungi agensi bekalan air, mengisi borang permohonan, membayar bayaran permohonan, dan menjalani penilaian. Setelah diluluskan, meter air dipasang dan diaktifkan untuk pemakaian harian.

Penjagaan meter air dan pembacaan berkala adalah penting untuk mengelakkan masalah dan memastikan bil air yang tepat.

Dengan mematuhi prosedur yang betul, anda boleh menikmati bekalan air yang cekap dan membantu menjaga penggunaan air yang lebih bijak di rumah anda.

Leave a Comment